Kıymetsiz Yazılar (Kıymeti Bul… Ücretsiz Türkçe 1.9 MB

Kıymetsiz Yazılar (Kıymeti Bulunamayan Yazılar) kitâbı, imâm-ı Rabbânî Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî “rahmetullahi aleyh” ile, mahdûm-i mükerremi, urvet-ül vüskâ Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî “rahmetullahi aleyh” hazretlerinin (MEKTÛBÂT) ismindeki fârisî kitâblarının türkçe tercemelerinden intihâb olunan çok kıymetli cümlelerdir. Bu Türkçe tercemeler Müstekîmzâde Süleymân Sa’deddîn efendi tarafından yazılmış ve 1277 [m. 1861] senesinde İstanbulda basılmışdır. Her iki kitâb üç cilddir.

Bu altı cildden seçilen cümleler elif-ba sırası ile dizilmiş, her cümlenin sonuna alındığı cildin ve mektûbun sıra numaraları yazılmışdır. Bu kitâbın temâmı seyyid Abdülhakîm Arvâsî efendiye “rahmetullahi aleyh” okunmuş, dikkat ile dinledikden sonra, çok takdîr edip, (Fevkal’âde gayret sarf ederek hâzırladığın bu nâdîde eserin ismi (Kıymetsiz Yazılar) olsun, bunun kıymetine karşılık olabilecek birşey bulunabilir mi) demişdir.İndir

Yazar: admin

Bir cevap yazın